វេទិកាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ខេត្តតាកែវ បានរៀបចំធ្វើវេទិកាប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រួសារជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម នៅឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។ វេទិកានេះ ប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១៦ដល់១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។ ក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខេត្តតាកែវ បានសម្ភាសន៍អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមចំនួន៨នាក់ ក្នុងនោះមានស្រី៣នាក់។

អត្ថបទ និង រូបថត ៖ ផេង ពង្សរ៉ាស៊ី នាយកកម្មវិធីអប់រំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា

 

អត្ថបទផ្សេងទៀត៖