សូមប្រកាសរកយាយដែលបាត់ខ្លួន

ខ្ញុំឈ្មោះ គ្យូវ៉ានី ម៉ារេស៊ី សព្វថ្ងៃរស់នៅប្រទេសអ៊ីតាលី សូមប្រកាសរកយាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ ឡាំ គីម មានដើមកំណើតជាជនជាតិចិន។ នៅឆ្នាំ១៩៧៥ គាត់មានអាយុ៦៥ឆ្នាំ។ គាត់រស់នៅម្តុំយុគន្ធរ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ដើមខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏បានបាត់ខ្លួនប្រហែលឆ្នាំ១៩៧៥ ដែរ ហើយប្រហែលអ្នកខ្លះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាម ឬ ប្រទេសថៃ។ ប្រសិនបើបងប្អូនស្គាល់យាយរបស់ខ្ញុំ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ giovanni.maressi@gmail.com។ សូមអរគុណ!

អត្ថបទផ្សេងទៀត៖